Hlavní stránka Novinky a Články MATERIÁLY RÁMŮ KOL

Novinky a Články

MATERIÁLY RÁMŮ KOL

autor: Jakub Pernica datum: 1.6.2017

MATERIÁLY RÁMŮ KOL Konstrukční materiály zásadně ovlivňují vlastnosti kola, ať už se jedná o hmotnost, tuhost jednotlivých částí rámu či schopnost absorbovat různé nerovnosti. Přinášíme vám sérii článků, kde podrobně rozebereme jednotlivé konstrukční materiály, které se dnes pro výrobu rámů kol nejčastěji používají. Podíváme se na jejich mechanické vlastnosti a zjistíme, jaké trendy se v tomto odvětví cyklistiky objevují.

Jízdní kolo slaví v letošním roce dvousetleté výročí. Za tuto dlouhou dobu prošlo mnoha zásadními vývojovými etapami, které ho uvedly do současné  podoby. V průběhu času se měnil vzhled kola, systémy pohonu, velikosti kol, konstrukce rámu a mnoho dalších prvků. To, co je pro nadcházející sérii článků podstatné, jsou však konstukční materiály rámů kol.

První rám kola byl vyroben ze dřeva, byl osazen loukoťovými koly a měl řiditelné přední kolo. Velký pokrok přineslo dvacáté století. Toto období můžeme pojmenovat, jako století nových materiálů. Kromě oceli se začaly objevovat rámy ze slitin hliníku, hořčíkových nebo titanových slitin a započal vývoj rámů kol z uhlíkových kompozitů. 

 

Rám

Rám kola je sestava rámových trubek, které jsou různými technologiemi spojeny v jeden celek (rám). Rám se skládá z hlavního rámového trojúhelníku a zadní stavby. Hlavní rámový trojúhelník tvoří sestava hlavové, horní rámové, sedlové a dolní rámové trubky. Zadní stavbu rámu kola přímo ovlivňuje, pro jaký typ kola se jedná. Obecně lze zadní stavby rámů rozdělit na pevné (rám hartail) a pohyblivé (rám fullsuspension).

  1. Rámová vzpěra
  2. Sedlová trubka
  3. Horní rámová trubka
  4. Patka
  5. Řetězová vzpěra
  6. Středová trubka
  7. Dolní rámová trubka
  8. Hlavová trubka

Na závěr tohoto úvodního článku, se ještě seznámíme s vybranými pojmy ze strojírenství, které je důležité znát pro porozumění následujících článků, které se věnují konkrétním materiálům:

 

Mez pevnosti v tahu [Rm] 

Maximální dovolené napětí před porušením materiálu.

 

Mez kluzu [Re]

Stav, kdy dochází k prvním plastickým deformacím.

 

Smluvní mez kluzu [Rp0,2

Je zaváděna u materiálů, kde v tahovém diagramu nenastane výrazná mez kluzu (např. slitiny hliníku)

 

Mez elasticity 

Maximální napětí, při kterém dochází k elastické deformaci materiálu. Po odlehčení se materiál vrátí, bez porušení, do původního stavu.

 

Modul pružnosti v tahu

Poměr napětí ku deformaci, která byla způsobena tímto napětím.

 

Tažnost

Poměrné prodloužení vyjádrěné v procentech.

 

Pokračujte na další část série článků

 

Zdroj:

HLUCHÝ, M., J. KOLOUCH, Strojírenská technologie 1. Praha: Scientia, 2007. ISBN 978-80-86960-26-5

 


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Podobné články

KOMPONENTOVÉ SADY

Hodnocení: 25%

KOMPONENTOVÉ SADY Přehazovačka, přesmykač, brzdy, řazení, kazeta, kliky, řetěz… Všechny tyto komponenty, lze jako celek nazvat komponentovou sadou. Komponentové sady se liší cenou, kvalitou zpracování, hmotností, použitými materiály a v neposlední řadě také svým koncovým určením pro typ kola.

LOŽISKA POUŽÍVANÁ V NÁBOJÍCH KOL

Hodnocení: 100%

LOŽISKA POUŽÍVANÁ V NÁBOJÍCH KOL Ložisko je strojní součást, která umožňuje rotační pohyb součásti. Co se týče nábojů, používají se dva typy konstrukce. Náboje s tzv. průmyslovými ložisky a kónusové náboje. Každé řešení má svá specifika a s tím spojené výhody a nevýhody.

VÝBĚR DĚTSKÉHO KOLA

Hodnocení: 0%

VÝBĚR DĚTSKÉHO KOLA Dětská kola jsou vyráběna v několika velikostech. Ty jsou primárně dány průměry kol v palcích. Je to tedy jiný systém označování, než u kol pro dospělé. Jejich velikosti začínají od 12" kol a postupně pokračují až k velikostem 26". Mezi dětská kola lze dnes zahrnout i odrážedla. Ty lze používat už od dvou až tří let věku dítěte. Odrážedla vynikají svojí výbornou ovladatelností a nízkou hmotností. Jsou tedy skvělou volbou pro první krůčky v cyklistice.